Malemeditation


Terapeutisk malemeditation


Vejen til mere livslyst


Til mindre stress


Og til mere kreativitet

Er du godt og grundigt træt af igen og igen at gentage mønstre, som får de destruktive følelser til at accelerere, og længes du efter at få fred i dit sind … og glæde og kreativitet ind i hverdagslivet… ja… har du simpelthen lyst til at blive mere glad og givende og få overskud til at tænke på andet end dig selv… lige meget om det er studier, karriere, privatliv eller tiden, du vil have et løft af, så er der en helt speciel mulighed her.Her er vejen til


  • At komme af med stress
  • Få styr på tankerne og ro i dem
  • Det bekymringsløse liv uden ansvarsforflygtigelse
  • Kreativitet i følelser, tanker og handlinger


Prometheusmetoden er en helt ny og unik meditationsmetode, som bl.a. er inspireret af indsigt i den allernyeste kognitionsneurologiske forskning med særligt henblik på vore to hjernehalvdeles forskellige funktionsområder.


Via diverse maleøvelser kommer man i løbet af processen på ubevidste måder til at kontakte fortidigt følelses- og tankestof, som kan virke hæmmende og blokerende for opnåelse af ønskværdige mål.


De vil også flytte denne blokerende ballast fra den irrationelle højre hjernedel til den rationelle venstre hjernedel. På den måde vil ens rationalitet og handlekraft tage sig af det blokerende og hæmmende, uden at man får kendskab til, hvad det blokerende og hæmmende er.


Her er derfor tale om en meget blid måde at vække og aktivere kreative potentialer på, sådan at lethed og lys i højere grad kommer til at påvirke ens tankemønstre og fremme den konstruktive og belivende dimension i ens liv.


Da det tilsyneladende ligger indbygget i selve metoden, at intellektet ”narres”, virker den, selvom ens intelligens skulle have modstand overfor meditation.


Metoden har fået sit navn fra Prometheus, som ifølge græsk mytologi var den gud, der bragte lyset til menneskene. Eftersom metoden bringer lys i ens sind, forekommer det os at være et passende navn.


 Hver Session begynder med, at man præsenterer det tema, som pt. fylder i ens liv. Dette tema kommer man i løbet af dagen til at formå at tænke over på en inspireret måde, sådan at det gives fuld opmærksomhed, men af noget, der er større end ens sædvanlige tænkeevne. Man træner på denne måde sit sind i at blive frigjort fra vanetænkning og tomgangstænkning og til at kunne håndtere en større kompleksitet og træffe valg på baggrund af denne. Kort sagt til at blive bedre til at finde socialt kreative løsninger og præstere meditativ praksis.


Vi benytter os af følgende metoder:


  • Afstresning via male- og tegneøvelser (Prometheusmetoden)
  • Åndedrætsfokuserende meditation


Denne type malemeditation fordrer absolut intet forkundskab, hvad maling og tegning angår.


Priser


  • Individuel malemeditation: 750 kr. for et forløb på 1½ time.
  • Gruppe malemeditation i små grupper på max. fem personer fem mødegange á to timer i henhold til aftale: 900 kr.pr. person


Terapeutisk malemeditation undervises af Christina Præstkær Jørgensen


Tlf. 31 61 91 95 – Mail: cpj.baggaardsro@gmail.com

FIND OS


Dag Hammarskjolds Alle 42A

2100 København Ø


baggaardsro@gmail.com


Christina: 31 61 91 95

Catrine: 20 85 16 36


WEBSHOP


Vi kan snart løfte sløret for vores nye og lækre webshop!


Copyright. All Rights Reserved